1. Introduktion

Att börja studera vid universitet och högskola innebär att du träder in i den akademiska världen. En värld som inte liknar den studiemiljö som många är vana vid från grundskola och gymnasium. För att du ska känna dig "hemma" i denna nya värld vill vi ge dig en inblick i de normer och regler som gäller för högskolestudier. Främst när det gäller akademisk hederlighet och hur du undviker motsatsen!

Bild: Suss Wilén, Högskolan i Borås

Akademisk hederlighet innebär bland annat att man inte fuskar genom att ha lappar i fickan på tentan eller genom att man plagierar någon annans text. Ibland kan dock gränsen mellan vad som är fusk och inte vara hårfin. I den föreliggande antiplagieringsguiden kommer vi att belysa hur du undviker plagiering genom att gå igenom:

Som avslutning presenteras ytterligare några "akademiska uppförandekoder" som är bra att känna till samt en sida med upplysningar om användbara kontaktpersoner.  

I varje avsnitt får du:

  1. en introduktion av ämnet/frågan
  2. filmer, länkar och annat informationsmaterial 
  3. övningar som du kan göra själv eller tillsammans med studiekamrater
  4. Under de flesta avsnitt finns självrättande test som ger dig möjlighet att testa dina kunskaper

1.1 Fler tips

 

Högskolan i Borås Antiplagieringsguide är till stora delar, främst rörande struktur men även textmässigt, baserad på Jönköping Universitys Interaktiva antiplagiatguide.

Filmer som producerats av Jönköping University har generöst givits tillgång till enligt Creative Commons CC BY-NC-ND: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar.